T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Konya İl Halk Kütüphanesi

PERSONELİMİZ

Hasan COŞAR

KÜTÜPHANE MÜDÜRÜ

Semih SEZER

Müdür Yardımcısı

Yönetim Birimi

Mukaddes DEMİRCİ

Kütüphaneci

Teknik Hizmetler


Raziye YILMAZ


Kütüphaneci

Teknik Hizmetler

Nurcan SEVENSOY

Kütüphaneci

Teknik Hizmetler

Mehmet Rauf NACAK

Kütüphaneci

Karatay Şube Ktp.

Özcan DURAK

Şef

Yönetim Birimi

Serdar MİRZA

Şef

Yönetim Birimi

Ayşe ÖZ

Uzman

Teknik Hizmetler

Durali KARTAL

Ayniyat Saymanı

Teknik Hizmetler

Yıldıray ALTUN

Bilgisayar İşletmeni

Okuma Salonu - B

İsmail DIĞRAK

Bilgisayar İşletmeni

Ayniyat İşlemleri

Ahmet ULUĞ

Bilgisayar İşletmeni

Bilgi İşlem

Hatice MUTLU

Bilgisayar İşletmeni

Çocuk Bölümü

Ayşe KALAYCI

V.H.K.İ.

Süreli Yayınlar

Mehmet ŞAHİNOĞLU

Bilgisayar İşletmeni

Ödünç Verme

Günaydın UÇAR

Bilgisayar İşletmeni

Gençlik Bölümü

Adnan DAŞBAŞI

Bilgisayar İşletmeni

Teknik Hizmetler

Yaşar BAYLAV

V.H.K.İ.

Teknik Hizmetler

Ömer Faruk BAĞCI

Bilgisayar İşletmeni

Muhasebe İşlemleri

Sinan DÜZENLİ

V.H.K.İ.

Ödünç Verme

Mevlüt TERZİ

Bilgisayar İşletmeni

İnternet Salonu

Mustafa VARLI

Memur

Teknik Hizmetler

Sami GÜMÜŞ

Memur

İnternet Salonu

Tahsin ULU

Memur

Gar Şube Ktp.

Nazif ÖZCAN

Sözleşmeli Memur

İnternet Salonu

Hasan GÜN

Teknisyen

Teknik Donanım

Mevlüt KIVRAK

Bekçi

Güvenlik

Osman Zafer SAMANCI

Sürekli İşçi

Gar Şube Ktp.

Safiye ÖRDEK

DÖSİMM İşçi

Okuma Salonu - A

Ayşe ACAR

DÖSİMM İşçi

Çocuk Bölümü

Fahriye ÖZDENGÜL

DÖSİMM İşçi

Ödünç Verme

Hüseyin KALELİ

Sürekli İşçi

İhtisas Kitaplığı

Hamit SEMİZ

DÖSİMM İşçi

Karatay Şube Ktp.

Fatma İNEL

Sürekli İşçi

Temizlik

Şerife AKAY

Sürekli İşçi

Temizlik

Yunus Emre ÖLMEZ

Sürekli İşçi

Güvenlik

Cemil BARDAKCI

Sürekli İşçi

Güvenlik

İbrahim KAVLAK

Sürekli İşçi

Güvenlik

Figen Nur EROL

Sürekli İşçi

Güvenlik


 • Hasan COŞAR.JPG
 • Semih SEZER.JPG
 • Mukaddes DEMRİCİ.JPG
 • Raziye YILMAZ.JPG
 • Nurcan SEVENSOY.JPG
 • Mehmet Rauf NACAK.JPG
 • Özcan DURAK.JPG
 • Serdar MİRZA.JPG
 • Ayşe ÖZ.PNG
 • Durali KARTAL.PNG
 • Yıldıray ALTUN.PNG
 • İsmail DIĞRAK.JPG
 • Ahmet ULUĞ.JPG
 • Hatice MUTLU.PNG
 • Ayşe KALAYCI.JPG
 • Mehmet ŞAHİNOĞLU.JPG
 • Günaydın UÇAR.JPG
 • Adnan DAŞBAŞI.JPG
 • Yaşar BAYLAV.JPG
 • Ömer Faruk BAĞCI.JPG
 • Sinan DÜZENLİ.JPG
 • Mevlüt TERZİ.JPG
 • Mustafa VARLI.JPG
 • Sami GÜMÜŞ.JPG
 • Tahsin ULU.JPG
 • Nazif ÖZCAN.JPG
 • Hasan GÜN.JPG
 • Mevlüt KIVRAK.JPG
 • Osman Zafer SAMANCI.JPG
 • Safiye ÖRDEK.JPG
 • Ayşe ACAR.JPG
 • Fahriye ÖZDENGÜL.JPG
 • Hüseyin KALELİ.JPG
 • Hamit SEMİZ.JPG
 • Fatma İNEL.JPG
 • Şerife AKAY.JPG
 • Yunus Emre ÖLMEZ.JPG
 • Cemil BARDAKCI.JPG
 • İbrahim KAVLAK.JPG
 • Figen Nur EROL.JPG